تبلیغات
لونه - روانشناسی-بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم

پایان-نامـه -روانشناسی-ارزیابی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان:امروز میخوام انتها نامـه ایی که مورد نقد قرار گرفته و در بیشتر وبسایت به فروش میرسد رو به صورت رایگان جهت شما دوست ها قرار بدم چکیده ایی از این انتها نامـه :آدم ها همیشه نیازهایی خواهند داشت که باعث اصلی حرکت، تلاش در رفتارهای انهاست .در واقع اگر نیازهای یک فرد به خوب ی و راحتی شناخته شود و نیازهای او تا میزانی فراهم شود ،از سویی سبب پیشگیری از موارد ،اختلالات ونابسامانیهای جسمی وروانی می شود و از طرف دیگر سبب بیشتر شدن وشکوفائی استعدادهای داخلی می شود.
انجام پایان نامه

پایان نامه,انجام پایان نامه,انجام پایان نامه ارشد,انجام پایان نامه ارشد مدیریت,انجام پایان نامه مدیریت

در یک دید اجمالی نیازها به دو دسته تقسیم می شوند:
الف)نیازهای فیزیولوژیک ب)نیازهای روانی (میرزا بیگی ،۱۳۷۳).
بشر قدیم از نیازهای فیزیولوژیک مثل آب ،غذا ،هوا غیره به نیازهای عالی تر بالاتری نیاز داردبنابه تعریف نیاز یک حالت کمبود یا نقصان در موجود زنده است و آدم زمان ی احساس نیاز می نماید ،یک حالت احساس ناخوشایندی در او به وجود می آید ووقت ی نیاز برطرف شد این حالت جهت او یک حالت خوشایند است(سیف ۱۳۶۸).
یکی از نیازهای روحی آدم نیاز به حس خود ارزشمند ی یا عزت نفس است. مشاهدات نشان می دهد،نوجوانی که از عزت نفس خیلی برخوردار است خیلی تاثیر گذار تر می آموزد،ارتباطات سود بخش تری برقرار می نماید ،بهتر میتواند از فرصتها مصرف نماید و خودکفا باشد،نظر روشنتری نسبت به مسیر زندگی خود داشته باشد(علیپور۱۳۷۳).
ارزش عزت نفس جهت افرادی که با کودکان ونوجوانان سروکاردارند امری روشن است،روان شناسان جامعه شناسان ،عزت نفس مثبت رابه عنوان هسته مرکزی سازگاری اجتماعی تلقی می کنند که این نظر ریشه ای تاریخی عمیق دارد یافته های تجربی رابطه بین عزت نفس مثبت رابا عملکرد تاثیر گذار ومطلوب اثبات کرده اند.مساله عزت نفس مقوله خود ارزشمند ی از مهم ترین عوامل در بیشتر شدن مطلوب شخصیت کودکان ونوجوانان است. برخورداری از عزم وعزت نفس قوی ،قدرتمند تصمیم گیری وابتکار،خلاقیت ونوآوری ،سلامت فکر بهداشت روحی رابطه مستقیمی با میزان وچگونگی عزت نفس حس خود ارزشمند ی شخص دارد. امروزه ویرایش وبهبود بسیاری از اختلالات فرد ی ورفتاری کودکان ونوجوانان شبیه کمرویی،لجبازی ،پرخاشگری وتنبلی کندرویی به عنوان اولین یا مهمترین گام جهت بررسی وپرورش احساس عزت نفس،تقویت اعتماد به نفس ،مهارتهای فردی اجتماعی آنان می پردازند. جهت اینکه کودکان بتوانند از حداکثر ظر فیت ذهنی وتوانمندی های بالقوه خود بهرمند شوند،می بایست از نگرشی مثبت به خود محیط اطراف وانگیزه ای غنی برای تلاش برخوردار باشند. به طور کلی با توجه به بررسی ها انجام گرفته شده جامعه ای که افراد آن از حس ارزشمند ی برخوردار باشند در مقابل انواع موارد وموارد زندگی ،فشارهای روحی ، مقاوم وپایدار خواهند بود برخورداری از حس ارزشمند ی عزت نفس به مثابه یک سرمایه وارزش حیاتی است واز عبارت عوامل عمده در شکوفایی استعدادها وخلاقیت است. واقعیتهای وجود دراد که اجتناب ازآنها میسر نیست .یکی از این واقعیتها ارزش عزت نفس است عزت نفس یکی از نیازهای مهم آدم است که جهت سازگار شدن آدم ضرورت دارد ودر رسانیدن او به موفق یت نقش ایفا می نماید . هر چه این نیاز کمتر مرتفع شود امکان فاصله گرفتن از موقعیت ورشد تعالی کاهش پیدا می نماید .عزت نفس متاثر از عوامل درونی بیرونی است منظور از عوامل داخلی عواملی است که از درون نشات می یگرد یا خود شخص آن را ایجاد می نماید نقطه نظرها ،باورها،اعمال یا رفتار.عوامل بیرونی همان عواملی بیرونی همان عوامل محیطی هستند ، پیامهایی که کلامی وغیر کلامی انتقال پیدا می کنند و تجربه هایی که بانی وباعث آن پدر،مادر،آموزگاران ،اشویِژگزینشه با اهمیت زیاد در زندگی ،سازمان دهندگان فرهنگ هستند .
عزت نفس چیزی به مراتب بیش از احساس خود ارزشمند ی است .عزت نفس اعتماد به توانایی را اندیشیدن است ،اعتماد به توانایی
بیان مساله
مساله عزت نفس مقوله ارزشمند ی از مهم ترین عوامل بیشتر شدن مطلوب فرد است .از برجسته ترین خصوصیات ی صاحبان اندیشه واگر او افراد اخلاق ،داشتن اعتماد به نفس وحس ارزشمند ی خیلی بالاست .عزت نفس همیشه یک نیاز شخصی ضروری بوده که دردهه انتها قرن حاضر از ارزش جهت ای برخوردار شده است .نقد درباره شکست های شغلی نشان می دهد که یکی از دلایل محرز این شکستها (ترس از تصمیم گیری)است.تمام افرادی که در هر درجه مقام قرار دارند،از سطح مدیران عالی رتبه تا کارکنان صفوف مقدم به عزت نفس بیشتر احتیاج دراند توجه به این نکته برای درک بیکاری سطح بالا ضرورت دارد مفهوم عزت نفس نمی بایست با مفهوم خود پنداره غلط شود .خود پنداره جمله است از مجموعه ویژگیهایی که شخص جهت توصیف خویشتن بکار می برد. یک فرد احتمالا خودش را یک فوتبالیست بهتر ،علاقمندبه داستانهای علمی بداند که اینها محتوای پنداره را تشکیل می دهند و اما عزت نفس جمله از ارزشی است که اطلاعات درون پنداره جهت فرد دارد واز اعتقادات شخص درباره تمام صفات وویژگیهایی که دراو هست ناشی می شود مفهوم افسردگی از نظر آسیب شانسی یک حالت داخلی است که باغمگینی ،بیحوصلگی ،دلتنگی یا دل گرفتگی ظاهر می شود وحاوی یک طیف وسیع ی است که در سر این طیف هم اکنون ت طبیعی ودر سوی دیگر آن حالتهای کاملا بیمار گونه قرار دارد. جهت مریضی افسردگی تب مثال بهتر ی است: به دنبال در بخشی از بدن،آماس بوجود می آید این آماس سبب تظاهراتی از تنش می گیردد که را به شکل تب ظهور میدهد اما تب نیز به نوبه مکانیسم های دفاعی بدن را بر می انگیزد مانند: ازدیادی گلبولهای سفید یا پادتن ها که با ارگانیسم های عفو نت را مبارزه می کنند. پس بیماری حاصل از تب ،هم درد هم واکنش در مساوی آن است .افسردگی را می توان به همین گونه در نظر گرفت نشانه های حقیقی ناآشکار نشانه های آشکار بیماری افسردگی ،همان گونه که توصیف شد می توانند هم نتیجه فشار وارده برفرد وهم ناشی از بسیج مکانیسم های دفاع روحی فردباشند که در مساوی آن فشار سازگاری بوجود می آورند.بیکاری یا از دست دادن شغل نیزخود به عنوان یک رویداد مطلوب در زندگی میتوانند در درجه افسردگی فرد نقش داشته باشد. با توجه به مطالب فوق ،پژوهش حاضر به طور کلی به دنبال پاسخی جهت سئوالهای زیر است:
۱- در جامعه ما نداشتن شغل یا از دست دادن آن تاثیری در عزت نفس افراد دارد؟
۲- آیا بیکاری به عنوان یک علت نقشی در درجه افسردگی دارد؟
۳-آیا دانشجویان شاغل از نظر سطح عزت نفس در سطح بالاتری از دانشجویان بیکار قرار دارند؟
۴-آیا افراد شاغل از نظر میزان افسردگی در سطح پایین تری از افراد بیکار قرار دارند؟

فهرست
مقدمه
بیان مساله
هدف مطالعه
هدف مطالعه
ضرورت تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف اصطلاحات تحقیق
نتیجه گیری فرضیه های پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
پیشنهاد هایی جهت پِژوهش های آینده
بیان مساله
توصیه ات ومحدودیتهای تحقیق وضمائیم
محدودیت ها وپیشنهاد ات


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
chocolate
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 02:59 ب.ظ
It's an amazing post in support of all the web people; they will get advantage from
it I am sure.
foot complaints
شنبه 18 شهریور 1396 06:52 ب.ظ
Fantastic items from you, man. I've be mindful your stuff prior
to and you are simply extremely magnificent. I actually like what you have received right here, really like what you are stating and the
way in which through which you assert it.
You are making it entertaining and you still take care of to keep it smart.
I can't wait to read much more from you. This is really a wonderful web site.
What do you do for a strained Achilles tendon?
شنبه 14 مرداد 1396 10:58 ب.ظ
What's up to all, it's in fact a good for me to pay a quick visit this website, it consists of valuable
Information.
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:12 ب.ظ
Thanks for your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you might be a great author.
I will always bookmark your blog and may come back in the foreseeable future.
I want to encourage you to definitely continue your great posts,
have a nice evening!
diedrakubesh.hatenablog.com
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:02 ب.ظ
I think this is one of the most vital information for me.

And i'm glad reading your article. But should remark on some
general things, The website style is ideal, the articles is
really great : D. Good job, cheers
BHW
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 01:17 ق.ظ
What's up, after reading this remarkable piece of writing
i am as well glad to share my know-how here with friends.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:34 ق.ظ
Hello would you mind stating which blog platform you're working with?
I'm going to start my own blog in the near future
but I'm having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different
then most blogs and I'm looking for something completely unique.
P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 09:52 ب.ظ
Hello to every , because I am genuinely eager of reading this website's post to be updated regularly.
It consists of good stuff.
BHW
یکشنبه 13 فروردین 1396 04:51 ب.ظ
I've been surfing online more than three hours lately, but I never
found any fascinating article like yours. It's beautiful worth enough
for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content material as you
probably did, the internet shall be much more useful than ever
before.
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 02:34 ق.ظ
Hello! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Thank you
آی مارکت
جمعه 18 تیر 1395 01:31 ب.ظ
سلام و احترام خدمت مدیر محترم وبلاگ

به تازگی فروشگاهی راه اندازی کردیم که میتوانید محصولات خوبی با قیمت مناسب سفارش بدید

مارک خوب MP3 Player فقط 14000 تومان
دستگاه برقی دفع حشرات 18000 تومان
ماساژور ، ساعت LED ، عینک و وسایل دیگه....

خودتون بیاید قیمت ها رو ببینید چقدر مناسبه

منتظرتون هستیم!


آرش
یکشنبه 9 خرداد 1395 10:51 ب.ظ
سلام

وبلاگ خیلی زیبایی داری!

به منم سر بزن!

منتظرم!


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها

دامنه چیست ؟..........چهارشنبه 28 مهر 1395

دانلود موزیک نو جی دال به نام یآدم تو را فراموش..........دوشنبه 18 مرداد 1395

دانلود موسیقی جدید مهدی جهان ی، علیشمس به نام مدیونم به تو..........چهارشنبه 23 تیر 1395

روانشناسی-بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم..........سه شنبه 4 خرداد 1395

کاسنی در طب سنتی..........دوشنبه 27 اردیبهشت 1395

متن آهنگ حمید عسکری ایده آل..........پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395

استفاده از Arpegiation جهت تولید و ساخت ملودی های تنال..........پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395

استفاده از Arpegiation جهت تولید و ساخت ملودی های تنال..........پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395

افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار..........دوشنبه 19 بهمن 1394

خانه / کسب در آمد / کسب در آمد از طریق پاسخ دادن به نظر سنجی های آنلاینکسب در آمد از طریق پاسخ دادن به نظر سنجی های آنلاین..........شنبه 12 دی 1394

مقایسه لایه های مـدل OSI و مدل TCP/IP..........سه شنبه 8 اردیبهشت 1394

طراحی سایت تفریحی و طراحی سایت سرگرمی با بازدید بالا..........سه شنبه 8 اردیبهشت 1394

چطور بر تعریق زیاد فائق شویم؟ ..........یکشنبه 23 فروردین 1394

جدیدترین جوکهای باحال خنده دار لاین و وایبر ..........یکشنبه 23 فروردین 1394

عکس های جدید لیلا اوتادی اردیبهشت ۹۴ ..........شنبه 22 فروردین 1394

همه پستها